Förutsättningar för delat digitalt folkbibliotek i Stockholms län

Förutsättningar för delat digitalt folkbibliotek i Stockholms län – Delrapport för Regionbibliotek Stockholm. Gemensam plattform för digitala folkbibliotek, december 2014. Delrapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för samarbete kring en gemensam digital plattform […]