Framsidan skriften "Möten med läsning"

Framsidan skriften ”Möten med läsning”

Mål: Ökad samverkan och kompetensutbyte mellan bibliotek och funktionshindersomsorg, metodutveckling kring läsfrämjandeaktiviteter för personer med funktionsnedsättning och förnyelse av läsombudsverksamhet.
Målgrupp: Personer med funktionsnedsättning inom omsorgsverksamhet eller särskola.
Tid: September 2014 – Juni 2016
Finansiering: Statens kulturråd & Regionbibliotek Stockholm
Kontaktperson: Pia Andersson Wredlert
____________________________________________________________

Regionbibliotek Stockholm har under de senaste åren bedrivit flera projekt kring social uppsökande verksamhet; PROSIT, Seniorkultur och Ombud i läsningens tjänst. I projektet Möten med läsning är syftet ett fördjupat samarbete mellan biblioteken och funktionshindersomsorgen.

Tre delar – ett mål Möten med läsning är ett projekt i tre delar med ett övergripande mål; att personer med funktionsnedsättning i samma utsträckning som alla andra ska få möjlighet att utnyttja bibliotekens utbud, få ta del av information och vara läsare/lyssnare hela livet. • Ökad samverkan och kompetensutbyte mellan bibliotek och funktionshindersomsorg • Metodutveckling kring läsfrämjandeaktiviteter • Förnyelse av läsombudsverksamhet

I den del av projektet som handlar om metodutveckling kring läsfrämjandeaktiviteter testar fem kommuner olika aktiviteter i samarbete med en verksamhet inom omsorgen. De utvalda kommunerna är Botkyrka, Haninge, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Biblioteken i dessa kommuner gör inledningsvis en kartläggning av den egna kommunens verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Därefter kontaktas chefer och personal inom det utvalda verksamhetsområdet. Biblioteken i de fem kommunerna samarbetar t ex med en daglig verksamhet, en gruppbostad, en klass inom särskolan eller med en fritidsverksamhet för vuxna personer med funktionsnedsättning.

Detta projekt har utmynnat i en rapport publicerad 2016-08-22, den finns att läsa här.