Kulturrådet genomför en satsning på ett läsfrämjandelyft för folkbiblioteken under 2021-2023. Här kan du ta del av Kulturrådets information om Läsfrämjandelyftet. Där står bland annat:

” Läsfrämjandelyftet ska bidra till kompetensutveckling inom litteraturförmedling och läsfrämjande, med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning samt bibliotekslagens prioriterade målgrupper.”

På Kulturrådets informationssida finns ett inspelat webbinarium där projektledarna – Ann Catrin Eriksson och Annika Hermele – berättar om Läsfrämjandelyftet.

Kulturrådets Läsfrämjandelyftet ska utformas tillsammans med regional biblioteksverksamhet och kontaktpersoner har utsetts. Regionbibliotek Stockholms kontaktperson är Sofie Samuelsson. Kontaktpersonen ska vara en informationslänk mellan Kulturrådet och kommunerna. Om du vill ha information som Sofie får från Kulturrådets Läsfrämjandelyft kan du anmäla dig här: Anmäl dig här