Varför ska vi arbeta med en kvalitetsmodell?

Vi har kommit fram till att kvalitetsmodellen är användbar för att mäta kvalitet i bibliotekens tjänster, som ett sätt att sätta ord på den egna kunskapen och skapa samsyn i en arbetsgrupp och som ett verktyg för utveckling.

Vi tror att både arbetet med kvalitetsmodellen och att ta fram checklistor kan användas som underlag för att samtala om verksamheten, att skapa samsyn i en arbetsgrupp och att ifrågasätta invanda rutiner. I kombination med en diskussion om syftet med verksamheten, för att fastställa om biblioteket erbjuder rätt tjänster i förhållande till målen, kan arbetet med kvalitetsmodellen höja både medvetenheten om verksamheten och kvaliteten på tjänsterna.

Vi tror också att modellen är tillämpbar på betydligt fler tjänster än dem som vi har testat. Vi hoppas att fler bibliotek ska testa modellen på andra verksamheter, gå igenom en process liknande vår och skapa egna checklistor.

Kvalitetsparametrarna i modellen handlar om kvalitetssäkring av bibliotekens tjänster och personalens insats. Modellen är inte till för att mäta besökarnas upplevelse av kvaliteten.

Tillbaka till Att arbeta med kvalitetsmodellen