Webbinarium: Omvärldsbevakning på svenska folkbibliotek

Välkommen till ett webbinarium den 7 september där forskningsrapporten ”Steget före i folkbiblioteket” presenteras.

Hur håller sig biblioteksmedarbetare à jour med sin omvärld? Vad är angeläget att bevaka och hur omsätts det sedan i arbetet? Det är frågor som forskarna Jenny Lindberg och Ola Pilerot har försökt besvara genom studien ”Steget före i folkbiblioteket – En studie om omvärldsbevakning på svenska folkbibliotek”. Rapporten är ett viktigt kunskapsunderlag för både folkbiblioteken och de regionala biblioteksverksamheterna. Här kan du ta del av rapporten.

När: Torsdagen den 7 september, klockan 14–15
Var: Digitalt, via Teams. Anslut till webbinariet
Kontakt: charlotte.astrand@regionuppsala.se

Ingen anmälan behövs, du ansluter till webbinariet direkt via möteslänken.

Arbetet har samfinansierats av de regionala biblioteksverksamheterna i Gävleborg, Stockholm, Uppsala, Värmland, Örebro och Östergötland.

Välkommen att bjuda med medarbetare, kollegor och alla intresserade!