Vad läsning gör – om läsfrämjande och biblioterapi

sommar läsning

Foto: C. Bengtsson

Onsdag, 12 oktober anordnar Regionbiblioteket konferensen om Vad läsning gör – om läsfrämjande och biblioterapi.

Programmet för dagen:

Vi börjar med fika kl. 9-9.30. Lunch 11.45-13.

9.30-9.40 Välkomna

9.40-10.25 Biblioterapi som läsfrämjare
Nina Frid och Jonas Andersson från Kulturrådet samtalar utifrån boken Läsa. läka. leva om läsmotivation, bokcirklar, psykisk hälsa och kärlekens trauma.

10.45-11.45 Läsning som en länk till samhället
Ulf Stenberg, skådespelare, regissör och programledare för ”UR:s serie ”Min livstid” berättar om vilken betydelse läsning och det skrivna ordet kan ha för människor som lever i utanförskap eller är frihetsberövade.

11.45-13  Lunch på egen hand

13- 14.20 Den läkande läsningen? Biblioterapins möjligheter och utmaningar
Cecilia Pettersson, universitetslektor och forskare i litteraturvetenskap och teaterstudier vid Göteborgs universitet. Hon forskar bland annat om biblioterapi och självbiografiska berättelser om psykisk ohälsa. Hon är även en av redaktörerna för det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade projektet Svensk kvinnobiografiskt lexikon on-line.

14.25-14.45 Bokcirkel för anhöriga Eva-Lena Granbacka från Vallentuna bibliotek berättar om som startade för två år sedan. Genom metodutveckling och lyhördhet förändras bokcirkeln kontinuerligt.

14.45-15.15 Fika

15.15-15.40 Hur blev litteraturen så bra? En kärleksfull snegling från text till evolutionsteori Kan läran om genernas fortlevnad besvara frågor om litteraturens utveckling? Ska vi prata om litterära verk eller tekniker som mer eller mindre överlevnadsdugliga? Är själva litteraturen en produkt av evolutionen – och spelar den någon roll för den mänskliga rasens fortlevnad? Bokhandlare Harald Hultqvist ställer provocerande frågor och undersöker möjliga svar.

15.40-15.45 Avslutning

Tid: 12 oktober, kl. 9-16. Vi börjar med fika kl. 9-9.30

Plats: Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Avgift: 500 kronor

Anmälan: Via länken till höger senast 3/10

Mer information: Cecilia Bengtsson, cecilia.m.bengtsson@stockholm.se eller Lotta Aleman, lotta.aleman@stockholm.se

Välkommen!

IMG_6492

Foto: C. Bengtsson