Unga och bibliotek 1 – träff 1

Unga och bibliotek – fyra fördjupningsträffar

Välkommen att anmäla dig till Regionbibliotek Stockholms satsning Unga och bibliotek där vi fördjupar och låter oss utmanas när det handlar om biblioteksverksamhet med och för unga. Under fyra heldagar kommer vi att ha olika typer av bok- och textsamtal, workshoppar och skrivövningar. Under dagarna delar vi erfarenheter, tankar och provar idéer. Vi kommer att ta upp inkludering, normkritik, praktisk kunskap och biblioterapi. Mellan träffarna läser deltagarna en skönlitterär bok och facktexter, samt funderar över vissa frågor, för att förbereda sig för samtal och workshoppar.

Unga och bibliotek hämtar inspiration och erfarenheter från Projekt Inkluderande biblioteksverksamhet och Tillsammans som tidigare anordnats av Regionbibliotek Stockholm och är en satsning i samma utforskande anda. Cirka 15 deltagare kommer att träffas fyra heldagar under perioden maj – december 2019.  

Syfte:

  • Att utforska metoder och utgångspunkter för biblioteksverksamhet med och för unga
  • Att träna ett normkritiskt tanke- och förhållningssätt genom litteratur- och textsamtal

Mål:

  • Ökad kompetens i området unga och bibliotek för att kunna utveckla biblioteksverksamheterna, som ska fortsätta vara relevanta för unga och bli betydelsefulla för fler unga.

Datum: 22 maj, 18 september, 23 oktober och 4 december.

Träffarna är gratis. Lunch och fika förmiddag och eftermiddag ingår.

 Anmälan (begränsat antal platser): FULLTECKNAT.

Anmäl intresse för omgång 2 till Sofie Samuelsson, sofie.samuelsson@sll.se (träff 1 9/10, träff 2 13/11, träff 3 och 4 i början av 2020).

Observera att deltagande förutsätter medverkan vid samtliga tillfällen.

Kontaktperson: Sofie Samuelsson och Cecilia Brisander

sofie.samuelsson@sll.se cecilia.brisander@sll.se

Foto: C. Brisander