Träff för läsledare i shared reading

Träff  med nätverket för läsledare inom shared reading.

Om du vill veta mer kontakta sofie.samuelsson@regionstockholm.se