Stärk din roll som läsfrämjare genom skrivande, träff 3 av 4

Vi träffas vid fyra tillfällen för att genom skrivövningar utforska och reflektera kring läsfrämjaruppdraget i ett bibliotekssammanhang. Utgångspunkten är att skrivandet och samtal om det vi skriver är professionsutvecklande. Målet är stärkt roll som bibliotekarie och läsfrämjare. Det kommer att vara skrivövningar att göra inför träffarna, beräkna ca 2 timmar för det.

Datum: 3/10, 24/10, 7/11, 21/11. Tanken är att deltagarna deltar i samtliga träffar. 

Tid: 9-11  

Plats: Regionbibliotekets kontor, Fatburen, vid Medborgarplatsen, Stockholm. Adress:  Södermalmsallén 36. Plan 3 

Ingen deltagaravgift. 

Anmälan: Om du är intresserad av att vara med kontakta sofie.samuelsson@regionstockholm.se

 

Träffarna och skrivövningarna hämtar inspiration från: 

“Skriva: En metod för reflektion” av Maria Hammarén 

“Bibliotekariens praktiska kunskap: om kunskap, etik och yrkesrollen”, red. Eva Schwarz 

“Bankdosor, skam och sms-poesi: Essäer om bibliotekens arbete med digitalisering” red. Stina Bäckström 

“Horisonten finns alltid kvar: Om det bortglömda omdömet” av Jonna Bornemark  

“Skriva sig fri: Biblioterapi i praktiken” av Maira Bom 

“Litteratur och läkekonst: Nio seminarier i medicinsk humaniora” av Katarina Bernhardsson, Immi Lundin & Evelina Stenbeck 

 

För mer information sofie.samuelsson@regionstockholm.se 

 

Varmt välkommen! 

Sofie Samuelsson