Ordet som verktyg

Litteraturen på skrivarverkstaden. Hur kan man använda sig av den och vad passar?
Kursdag 3 för redan anmälda. Läs om kursstarten för mer information.
Information i pdf-format.