Nätverksträff om MIK & digital kompetens

Välkommen till en nätverksträff om MIK och digital kompetens på bibliotek 

Det nationella projektet Digitalt först med användaren i fokus avslutades vid årsskiftet 2020/2021. Men frågorna och kunskapsbehoven består. Vi vill därför, tillsammans med er, planera för att hålla frågorna aktuella för er som arbetar med digital kompetens eller medie- och informationskunnighet (MIK), internt på biblioteket eller i den publika verksamheten. Digitalt först-nätverket har funnits för dig som är intresserad av frågorna och velat utbyta erfarenheter, samt lära mer om hur kollegor i andra kommuner har jobbat med digital kompetensutveckling. 

Denna träff kommer att fokusera på att knyta ihop säcken för projektet Digitalt först med användaren i fokus. Vi på regionbiblioteket kommer att berätta om några goda exempel från olika regioner, om insatser och exempel på lyckade satsningar i projektet. Vi vill även redovisa den ambassadörsenkät som flera av er har fyllt i. Vi kommer även att blicka framåt. Vad ska hända efter projektet? Vad planerar vi?  

Ingen förberedelse inför träffen krävs. Men ni får gärna fundera över diskussionsfrågorna nedan, och ta med era egna funderingar och frågor ni skulle vilja lyfta.  

Diskussionsfrågor  

  • Hur vill ni dela kunskap och erfarenheter framöverHar ni behov av ett fortsatt nätverk och i så fall i vilken form? Vill ni hellre ha en digital informationskanal? 
  • Vad vill ni få ut av ett nätverk som handlar om MIK och digital kompetens? 
  • Hur planerar ni att fortsätta använda Digiteket för fortbildning?  
  • Kan ett nätverk fungera som ett stöd för interna Digiteket-aktiviteter och hur skulle det i så fall kunna se ut? 
  • Vilket stöd önskar ni av regionbiblioteket inom frågor om MIK och digital  kompetens?   

När: tisdag 2 februari kl 9:30–11:30 

Hur: via Microsoft Teams (möteslänk skickas ut till anmälda en dag innan träffen) 

Varmt välkomna! 

Vi bjuder in till träffen och ett eventuellt fortsatt nätverk utifrån samma kontaktlista som vi hade för Digitalt först. Om det skett förändringar på ditt bibliotek och du inte längre ska vara vår kontaktperson i dessa frågor framöver – meddela oss! 

God fortsättning med Digiteket!
Digiteket.se kommer finnas kvar som bibliotekens gemensamma plattform för kompetens och lärande. I höstbudgeten lyfte regeringen Digiteket och pekade på att den bör ges en fortsättning av Kungliga biblioteket i samarbete med de regionala biblioteksverksamheterna. Nu vet vi att Digiteket finns med i regleringsbrevet om nationell samordning av biblioteksväsendet, och kommer att finnas kvar under ett par år framöver.