Utforska barnrätt, delaktighet och tillgänglighet på TioTretton

Varmt välkommen till en träff där vi samtalar om barnrätt, delaktighet och tillgänglighet!

På träffen kommer vi besöka bibliotek TioTretton som har tilldelats Svensk biblioteksförenings barnrättspris Elefanten. TioTretton visar sina lokaler och berättar om sitt arbete med barnrätt och delaktighet. Vi kommer också att få ta del av exempel från andra biblioteksverksamheter som arbetar med tillgänglighet och delaktighet för målgrupperna barn och vuxna.

Datum: måndag 4 december

Tid: klockan 09.00 – 12.00

Plats: Bibliotek TioTretton, Kulturhuset Sergels torg

Kostnad: avgiftsfritt

Kontakt: Har du en fråga eller fundering som du vill ta upp på träffen? Hör av dig till:

Anne Stigell anne.stigell@regionstockholm.se

Mikaela Svärd mikaela.svard@regionstockholm.se