Konferens om stök i biblioteken

Välkommen till en dag för reflektion och samtal på temat: stök i biblioteken.

Biblioteksinteriör med blå soffa, bokhyllor och färgglada lampor

Foto: A. Lissenko
Syntolkning: biblioteksinteriör med blå soffa, bokhyllor och färgglada lampor

Vi inleder med några teoretiska perspektiv och ingångar. Efter lunch berättar biblioteksmedarbetare om sina erfarenheter. Vi kommer även att få lyssna på företrädare för det civila samhället som på olika sätt är verksamma i biblioteken och engagerade i frågan.

Vi hoppas att dagen blir ett tillfälle för fler perspektiv i samtalet om stök samt en möjlighet att knyta kontakter med kollegor.

Program

9.00
Registrering och kaffe

9.30
Presentation av dagen

9.45
Nazem Tahvilzadeh, forskare KTH urbana och regionala studier
Kan biblioteken fungera som rum för demokrati?

10.30 Paus

10.35
Emrah Ercin, projektledare Stockholms stadsbibliotek
Presenterar sin rapport om stök i biblioteken

11.20
Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening

11.50 Lunch

13.05
Panelsamtal och workshop utifrån bibliotekens erfarenheter
Amanda Stenberg och Lars Åkesson, Kulturhuset Stadsteatern Stockholm
Maria Eriksson och Marie Johansen, Botkyrka
Olof Språng och Magnus Carlberg, Upplands-Bro

14.30 Fika

14.50
Rami Al-Khamisi, Rörelsejurist
Ett samtal om erfarenheter från det civila samhället och ungdomsarbete i Husby
Samtalspartner Francisca Beckert

15.30
Madeleine Kaharascho Fridh, Rädda Barnen
Berättar om satsningen På lika villkor, om att öka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i områden där barnfattigdomen är hög

16.00  
Avslutande reflektioner och gruppsamtal

Med reservation för eventuella förändringar


Plats:
USINE, Södermalmsallén 36-38
Tid: Torsdag 12 april kl. 9.00-16.30. Lunch på egen hand
Kostnad: 700 kr (exklusive moms)
Anmälan: FULLBOKAT!
Sista anmälningsdag: 29 mars

Regionbibliotek Stockholm strävar efter en parfymfri arbetsmiljö.
Tack för visad hänsyn