Frukostträff om Digital kompetens  

De senaste åren har biblioteken tagit del av den nationella satsningen Digitalt först, med mycket inspiration och lärresurser. Många bibliotek har också fått extra medel genom Stärkta bibliotek för personalens kompetensutveckling.  Vi får exempel på hur några bibliotek har tagit sig an det digitala lärandet. 

Hur ser erfarenheterna ut? Har de nya kunskaperna kunnat tillämpas i biblioteksvardagen? På vilket sätt och inom vilka områden? Vad har varit svårast?    

Vi ses över kaffe och macka och fördjupar oss i detta! 

 

Tid: Torsdag 24 november. Program kl 9.00 – 10.30. Kaffe serveras 8.30. 

Plats: Usine konferens, rum Champagne. Precis innanför entrén till Södermalmsallén 36.  

Kostnad: Gratis, men 300 kr i avgift för anmäld som uteblir utan att meddela   

Anmälan: Anmälningslänk publiceras senare

Kontaktpersoner: Britt Löfdahl och Karin Sundström

Välkomna!