Från ord till handling – var med och påverka den nationella biblioteksstrategin

Inbjudan till dialogmöten

Fram till och med den 31 oktober 2018 ser vi på sekretariatet fram emot att utkastet till nationell biblioteksstrategi, Från ord till handling, diskuteras, kompletteras och ändras i en öppen dialog. Synpunkter på utkastet skickas till: strategi@kb.se, för att därefter bearbetas och slutligen överlämnas till regeringen i mars 2019.

För att främja detta dialogarbete arrangerar strategin, i samarbete med landets regionbibliotek, fem regionala dialogmöten: 4 oktober i Hässleholm, 5 oktober i Stockholm, 9 oktober i Umeå, 10 oktober i Örebro samt 15 oktober i Göteborg.

Välkomna till Bryggarsalen den 5 oktober!

Program:

13.00 Strategiförslaget Från ord till handling, presentation 45 min.

13.45 Mingel med fika

14.15 Bikupor och diskussion utifrån strategins olika målområden plus en sammanfattning

16.30 Slut

Tid: 5 oktober kl. 13-16.30
Plats: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12N   Odenplan, Stockholm

Anmälan: Anmälan via länken till höger.

Målgrupp: Verksamma inom alla bibliotekssektorer, politiker och andra biblioteksintresserade i Gotlands och Stockholms län.

OBS! Begränsat antal platser.

Läs utkastet till Nationell strategi: Från ord till handling

Välkomna!

Regionbibliotek Stockholm  regionbiblioteket.kultur@sll.se

Nationell biblioteksstrategi | Kungliga biblioteket i samarbete med landets regionbibliotek. Information/kontakt: Eva Enarson, eva.enarson@kb.se