Digital träff: Tillgänglighetsdirektivet och biblioteken

Välkommen till en digital träff på Teams där Anne Stigell från Regionbibliotek Stockholm översiktligt berättar om tillgänglighetsdirektivet och hur det kan komma att påverka bibliotekens arbete med e-böcker.

I juni 2025 börjar tillgänglighetsdirektivet att gälla i hela EU. Det ställer krav på tillgänglighet på vissa kommersiella produkter och tjänster, däribland e-boken. Det kommer att påverka bokbranschen men också biblioteken.

Datum: Torsdag 7 september

Tid: Kl. 09.00 – 10.00

Plats: Teams

Anmälan: Senast 4 september

Kontakt: anne.stigell@regionstockholm.se