Bibliotekariers arbete och algoritmernas logik

Olof Sundin

Olof Sundin, fri pressbild från Lunds universitet

Biblioteksrådets arbetsgrupp för sociala medier bjuder in till en förmiddag
den 2 februari 2016.

Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet kommer att hålla en föreläsning som tar sin utgångspunkt hur Google och andra nya aktörer förändrar villkoren för hur kunskap och kultur kommuniceras i samhället. Frågor som Googles ranking, bibliotekariers ethos och bibliotekens förändrade arbetsformer kommer att vara i förgrunden. Föreläsningen ramas in av en diskussion kring vilka bidrag bibliotekarier kan göra till människors medie- och informationskunnighet och i förlängningen därmed bidra till ett demokratiskt samhälle.

Tid: 2 februari 2016. Klockan 9.00 – 12.30

Plats: Saturnus konferens, vid Slussen http://saturnuskonferens.se

Kostnad: 300 kronor, moms tillkommer.

Anmälan: Träffen är fulltecknad.

Välkommen!

För mer info:
Cecilia Bengtsson: cecilia.m.bengtsson@stockholm.se