Barn, bibliotek och forskning: tema DIGITALT

Välkommen till en inspirerande endagskonferens om barn, bibliotek och forskning med tema DIGITALT.

Konferensen bjuder på föreläsningar om bland annat fiktion i det nya medielandskapet, MIK och om språkutveckling och läsfrämjande i vår digitala tid. En perfekt dag för dig som vill lära dig mer om hur biblioteken kan arbeta ännu mer med dessa frågor. Särskilt aktuellt nu i och med Nationella biblioteksstrategins förslag Digitalt först som regeringen lyft i budgetpropositionen, se här.

Två forskare samt en praktiker kommer att föreläsa, och det blir tillfällen till reflekterande samtal under dagen.

Program:

9.15–9.55 Fika och möjlighet till nätverkande

9.55–10.00 Välkomna!

10.00–11.00 Harry, headshots och hot coffee – Stefan Lundström

Om läsförståelse, bildning och kulturarv i dagens medielandskap

Med dagens medieutveckling skapas förändrade sätt att kommunicera och agera i olika sammanhang – och därmed också förändrade mönster för hur vi lär oss saker och vad vi behöver kunna. Ungdomars fritidsanvändning av fiktioner kännetecknas av bland annat multimodalitet, spelifiering och textuniversum, där språket till största delen består av bilder och texter kan utgöras av filmer, chatforum, spel, virtuella rum eller, som det verkar, nästan vad som helst. Samtidigt är alla kulturformer utsatta för värderingar och ungdomskulturen får i debatten ofta finna sig i att vara ett bevis för bildningens förfall. Det väcker frågor om varför vi använder just de texter och medier vi gör och vilken betydelse det har hur vi använder dem? Hur hanterar vi inom institutioner som skola och bibliotek ett vidgat textbegrepp och vad är kulturella yttringar i en tid av medieupplösning? Med utgångspunkt i några aktuella exempel presenterar och diskuterar föredraget ungdomars fritidsanvändning av fiktion i olika medier i relation till lärande, bildning och kulturarv.

11–11.15 Samtal, reflektion och kort paus

11.15–12.15 Språkutveckling och läslust i en digital tid – Tobias Gard

Tobias Gard talar om hur traditionella böcker och teknik kan samspela för att väcka läslust och utveckla litteracitet hos dagens barn och ungdomar. Han ger exempel från sin undervisning och visar hur han med hjälp av spelifiering engagerar eleverna och får dem att älska läsning och boksamtal. Dessutom talar han om hur sociala medier såsom bloggar, vloggar, podcasts och communities skapar läslust, och delar med sig av sina tankar kring sin egen  podcast ”Död mans pod”. Hur bidrar denna podcast till att öka intresset för läsning och berättande bland barn och unga?

12.15–12.30 Samtal och reflektion

12.30–13.30 Lunch på egen hand

13.30–14.30 Unga mediemedborgares digitala praktiker: att synliggöra det osynliga – Ulrika Sjöberg

Det digitaliserade och kommersiella mediesamhället ställer allt större krav på det enskilda barnet. Medan medier ger ökad möjlighet att synas, höras, att överskrida olika gränser, såväl rumsliga såsom kulturella, innebär samtidigt all aktivitet i olika digitala nätverk att barnet lämnar osynliga fotspår efter sig. Ökad möjlighet till aktivt deltagande går hand i hand med ökad utsatthet till exempel i form av övervakning. Vad kännetecknar barns digitala praktiker? Vad säger ungas användning av digitala medier om det samhälle vi lever i? För att agera som ung medieborgare, vilka kunskaper och färdigheter behövs?

14.30–14.45 Samtal och reflektion

14.45–15.00 Avslutande reflektion kring dagen

15.00 Fika och möjlighet till fortsatt samtal och nätverkande

Om föreläsarna:
Stefan Lundström är fil.dr. och universitetslektor vid Luleå tekniska universitet och forskar om fiktion och lärande i det nya medielandskapet.

Ulrika Sjöberg är fil.dr. och docent vid Malmö högskola och forskar kring barn och ungas digitala litteracitet kopplat till MIK.

Tobias Gard är skolbibliotekarie i Trollhättan och har som sitt specialområde läslust och språkutveckling i en digital tid.

Datum: Tisdag 7 november
Tid: 9.15 – 15.30
Kostnad: 500 kr. Fika på för- och eftermiddag ingår, lunch på egen hand.
Plats: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm. För mer information om lokalens tillgänglighet, se här.
Anmälan: Anmäl är nu stängd.

Regionbibliotek Stockholm strävar efter en parfymfri arbetsmiljö.
Tack för visad hänsyn!

Varmt välkommen!

Önskar,

Hanna, Pia och Lovisa