Konferens: Barn, bibliotek och forskning

”När man blir vän med personalen då kan man handskas med dem…”

Ur Unga berättar: En studie av ungas syn på läsning och bibliotek av Åse Hedemark (2018).

Varmt välkommen till årets upplaga av Regionbibliotek Stockholms endagskonferens Barn, bibliotek och forskning. I år är fokus på relationsbyggande, samspel och möten med barn och unga på bibliotek.

Alla sorters möten på Hallonbergens bibliotek
Foto: Karl-Johan Rahm

PROGRAM

9.00   Välkomna!

9.30   Aktuell forskning om barn, bibliotek och kompetens

Åse Hedemark och Jenny Lindberg presenterar studierna bakom rapporterna Unga berättar: En studie av ungas syn på läsning och bibliotek (Svensk Biblioteksförening) och Barnbibliotekariers kompetens: En fokusgruppstudie i Stockholms län (Region Stockholm). Utifrån gemensamma forskningsintressen identifierar de också brännande frågor och utmaningar för både biblioteken och våra lärosäten. Alla deltagare välkomnas i diskussionen!

Åse Hedemark, lektor och prefekt på Institutionen för ABM vid Uppsala Universitet
Jenny Lindberg, lektor vid Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås

(ca 10.15   F I K A)

11.45   Efter varje natt kommer en ny dag

Samtal om boken ”Efter varje natt kommer en ny dag” med författaren Anna Fogelberg och Gholam Sakhi. Anna är både författare och mångspråks/ungdomsbibliotekarie som via arbetet lärt känna många ensamkommande ungdomar och valt att engagera sig i deras situation. Gholam kom till Sverige 2015 som ensamkommande från Afghanistan. Han fick tillfälligt uppehållstillstånd med hjälp av gymnasielagen hösten 2018 och idag studerar han till undersköterska på KomVux. I ”Efter varje natt kommer en ny dag” berättar Gholam om sin flykt från Afghanistan till Sverige.

Anna Fogelberg, författare och mångspråks/ungdomsbibliotekarie i Vallentuna
Gholam Sakhi, studerande
Sofie Samuelsson, utvecklingsledare Regionbibliotek Stockholm

12.30   L U N C H

13.30   Strategier för att bygga relationer med barn och unga på bibliotek

Jenny Granberg delar erfarenheter från PUNKTmedis och PUNKT127, Stockholms stadsbiblioteks profilerade barn- och ungdomsbibliotek, och berättar om hur hon och hennes kollegor tagit fram strategier och förhållningssätt för att bygga relationer med barn och unga. Jenny kommer också prata om vikten av rätt förutsättningar, och vilka dessa kan vara, för att en ska kunna göra ett bra jobb som barn- och ungdomsbibliotekarie.

Jenny Granberg, barn- och ungdomsbibliotekarie Stockholms stadsbibliotek

14.15   Relationsbyggande med barn i inkluderings-och delaktighetsprocesser

Vilka metoder och verktyg kan vi använda oss av i en delaktighetsprocess med barn? Hur kan vi möta barn på deras nivå för att de ska känna sig delaktiga och lyssnade på? Annika Gannby berättar utifrån sina egna erfarenheter som barnkulturdesigner hur hon arbetar kring frågor som dessa.

Annika Gannby, barnkulturdesigner, Unik Fabrik

15.00   F I K A

15.30   Digitalt skapande ger möjlighet för en ny relation till unga på biblioteket

Samuel Sjöblom delar med sig av sina insikter från förstudien Lokala mötesplatser för eget skapande och digital innovation samt reflekterar över de möjligheter till relationsbyggande som kreativa och digitala verkstäder kan skapa för de unga och för biblioteksmedarbetare.

Samuel Sjöblom, Mediehuset Fanzingo och projektledare Regionbibliotek Stockholm

16.15-16.30             Avslutning med reflektion, tack för idag!

 

Tid: 27 november 9.00-16.30
Plats: Lustikulla konferens Liljeholmen, vägbeskrivning hittar du här
Anmälan:
 Anmälan är nu stängd.
Kostnad: 800 kr, lakto-ovovegetarisk lunch samt fika ingår

Kontakt: Lovisa Furendal BerndtSofie Samuelsson, Karin Sundström