AI i bibliotek: Från uppdrag till demokrati – verktyg och utmaningar

Det senaste året har AI figurerat i nyheterna var och varannan dag. Hur påverkar de nya AI-verktygen biblioteksverksamheten och hur påverkas samhället i stort? Välkommen till ett webbinarium med Carl Heath, senior forskare på RISE (Research Institutes of Sweden), som resonerar kring AI-frågor ur ett folkbiblioteksperspektiv på en digital frukostträff fredag 15 december kl. 8:30 – 9:30.

Föreläsningen kommer att behandla hur bibliotek och bibliotekspersonal möter AI idag, och hur det kan komma att förändra bibliotekariers roll i framtiden. Med utgångspunkt i bibliotekens praktiska vardag kommer vi att få exempel på verktyg som kan användas redan idag för informationsbearbetning och sökning, kommunikation och dialog.

Anmäl dig till webbinariet via anmälningslänken. Du som anmält dig kommer att få en zoomlänk via e-post i anslutning till seminariet.

Var med på eftersnack klockan 9:30

Vad väckte föreläsningen för tankar hos dig? Hur kommer din kommun och verksamheten på ditt bibliotek att påverkas? Var med på eftersnacket på Teams om AI och bibliotek med dina kollegor på folkbiblioteken i Region Stockholm och Region Halland. Du behöver inte anmäla dig, klicka bara på länken nedan för att delta.

Klicka här för att ansluta till eftersnacket

Målgrupp

Bibliotekschefer och medarbetare vid folkbiblioteken.

För den som vill ha en grund inför föreläsningen och få en förståelse för varför AI-frågan är viktig att sätta sig in i nu, finns en kort inspelning av Carl Heath att ta del av: Medie- och informationskunnighet i en tid av AI (Extern länk).

Tillfället arrangeras av Regionbibliotek Halland, Biblioteksutveckling Region Jönköpings län, Regionbibliotek Stockholm, Biblioteksutveckling Sörmland, Biblioteksutveckling Västernorrland och Biblioteksutveckling Region Örebro län.

Datum: fredag 15 december. Sista anmälningsdag 13 december!

Tid: klockan 08.30 – 10.00 (föreläsning med Carl inklusive frågor kl 8:30 – 9:30, eftersnack kl 9:30 – 10:00).

Plats: Zoom

Kostnad: avgiftsfritt

Kontakt: Har du en fråga eller fundering? Hör av dig till:

Hanna Johansson hanna.k.johansson@regionstockholm.se

Anne Stigell anne.stigell@regionstockholm.se