FRAMFLYTTAT: Chefsutbildning: Att leda digital förändring – Del 1

På grund av rådande omständigheter och ovisshet när restriktioner kan komma att ändras har vi valt att flytta fram denna utbildning. Vi hoppas kunna spika två tillfällen under hösten 2020, ny inbjudan kommer att skickas ut.

Välkomna till en halvdag med Andreas Skog och Regionbiblioteket! Under denna del av chefsspåret kommer vi att fokusera på digital förändringsledning. Utbildningen “Att leda digital förändring” handlar ganska lite om teknik men desto mer om människor och förändring. Den syftar till att ge möjligheter för bibliotekschefer att utveckla sin kompetens och sitt mod för att leda digital förändring.

Under kursens gång får deltagarna kunskap om vad digital transformation innebär för offentlig sektor och verktyg för att själva förändra sin verksamhet samt redskap för att ta fram en plan för fortsatt arbete med digital förändring.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna:

  • ha kunskap om vad digital transformation innebär i en offentlig verksamhet
  • förstå vilka stöd och verktyg som finns för att genomföra digital förändring
  • kunna presentera ett förslag för det fortsatta arbetet med digital transformation

Utbildningens upplägg:
Vi kommer att arbeta i ett workshopformat som kombinerar inspiration, övningar med dialog och reflektion. Ett antal inspirerande perspektiv och frågeställningar lägger grunden för samtalen, som sker i mindre grupper för att sedan diskuteras i helgrupp. All dokumentation samlas digitalt.

Om utbildare Andreas Skog:
Andreas Skog är lärare i grunden och har i sitt arbete som samordnare med ansvar för digital kompetens i Region Västerbotten genomfört utbildningen ”Att leda digital förändring” för 20 grupper av ledare i 14 olika kommuner. Andreas har de senaste tio åren föreläst om digital kompetens på nationella konferenser och 2016 fick han tillsammans med teatergruppen UngHästen Surfalugntpriset för föreställningen #nätkärlek – om livet på nätet.

Andreas Skog, utbildare digital förändringsledning

Andreas Skog, utbildare digital förändringsledning

 

 

 

 

 

 

 

Datum: Meddelas senare. (Planerat till 8 maj, nu framflyttat).
Preliminärt datum för Chefsutbildning del 1 är 4 september. Behåll datumet tills vidare.

Plats: Meddelas senare.

Lunch och fika: Vi startar med gemensam lunch kl 12:00, och vi bjuder på kaffe/te och fika under eftermiddagen.

Kostnad: Ingen kostnad men anmälan är bindande. För utebliven närvaro debiteras 500 kr.

Förberedelser: Läs gärna boken Att leda digital transformation av Marie Andervin, Joakim Jansson (Hoi Förlag, 2016). Boken och förslag på inläsning och förberedelser kommer att skickas till er som anmäler er.

Anmälan: Anmälan till utbildningen 8 maj sker via e-post till: regionbiblioteket.kultur@sll.se senast den 17 april.
Ange eventuella allergier eller om det är något annat som är bra för oss att känna till.

Utbildningen Att leda digital förändring – del 1 och 2
Utbildningen Att leda digital förändring med Andreas Skog består av två tillfällen: 8 maj på eftermiddagen samt en uppföljning och fördjupning 4 september kl. 9-13. Att delta vid båda tillfällena ger ett mervärde, men du anmäler dig till varje tillfälle separat.
Chefsutbildning: Att leda digital förändring – Del 2

Regionbibliotek Stockholm strävar efter en parfymfri arbetsmiljö. Tack för visad hänsyn.

Välkommen!

 

Vid frågor kontakta:
Julia Keller: julia.keller@sll.se eller tel. 08 – 123 379 12 eller
Hanna Johansson: hanna.k.johansson@sll.se eller tel. 08 – 123 379 20