Bibliotek + förskola = läsande barn! Workshop med Agneta Edwards FULLTECKNAT!

”Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.”/8§ Bibliotekslagen

”Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.”/Lpfö18

Hur kan biblioteket och förskolan bäst samarbeta för barns läsning? Biblioteken har alltid lånat ut bilderböcker till förskolan, men hur används bilderboken och läsningen? Som ”sövande medel” eller pedagogiskt verktyg? Vilken betydelse kan förskolan ha i bibliotekets läsfrämjande verksamhet och hur kan biblioteket bäst bidra till förskolans litteraturarbete? Vilka böcker möter barnen på biblioteket och i förskolan? Vilken roll spelar boksamtal? Läslust och läroplan – hur går det ihop?

Inom ramen för Stärkta bibliotek erbjuder Regionbibliotek Stockholm vid två tillfällen en föreläsning och workshop med fokus på samverkan mellan bibliotek och förskola under ledning av Agneta Edwards, litteraturpedagog och författare till Bilderbokens mångfald och möjligheter, N&K 2008, ny utgåva 2019, och Boksamtal med bilderböcker, N&K, 2017.

Max antal deltagare är 26 personer per föreläsning/workshop. Du som barnbiblioteksmedarbetare förväntas ta med dig en person från en samarbetande förskola. Om detta inte går kan det vara två från samma bibliotek som går. Varje enskild deltagare anmäler sig separat. Vid stort intresse kommer platserna fördelas så att alla kommuner i regionen har möjlighet att delta. 

Som utgångspunkt för diskussioner om val av böcker för högläsning och boksamtal ska deltagarna läsa två bilderböcker i förväg (och gärna tar med sig dessa till workshopen):

Guji Guji av  Chih-Yuan Chen samt Musse av Eva Lindström

4 – 6 veckor innan fortbildningstillfället skickas några reflektionsfrågor ut, både till böckerna och allmänt om samverkan mellan respektive verksamheter.

Mer information om Agneta Edwards finns på agnetaedwards.se

Workshopen är fullbokad. Mejla lovisa.furendal-berndt@sll.se om du vill stå som reserv. 

Tid: Tisdag 3 september kl. 13-16.30 samt onsdag 4 september kl. 9-12.30

Plats: Usine konferens, Södermalmsallén 36 118 28 Stockholm

Kostnad: Ingen kostnad. Anmälan är bindande. För utebliven närvaro debiteras 500 kr.

Vi bjuder på fika (lakto-ovovegetarisk). Ange eventuella allergier eller om det är något annat som är bra för oss att känna till.

Kontakt: Lovisa Furendal Berndt