Arbetsmöte gymnasiebibliotekarier

Välkommen till arbetsmöte för personal på gymnasiebiblioteken i kommunerna i Stockholms län!

Den här gången är Maria Ronnås inbjuden som representant för fackförbundet DIKs expertgrupp för skolbiblioteksfrågor. Gruppen har under flera år bedrivit ett framgångsrikt opinionsbildande arbete för skolbiblioteksfrågan. Aktuella frågor just nu är t ex att ta fram kvalitetskriterier för ”skolbibliotek i världsklass” och att formulera kompetensen hos framtidens skolbibliotekarie.

Tid: Tisdag den 30 april, kl 9.00 – 11.30 (obs ändrat)

Plats: Spelbomskan, plan 4, Odengatan 63, Stockholm

Preliminärt program

9.00 Maria Ronnås om DIKs expertgrupp för skolbiblioteksfrågor

10.00 Kaffe

10.20 Charlotte Goobar presenterar sitt nya uppdrag att utveckla Internationella bibliotekets verksamhet mot gymnasiebiblioteken nationellt.

10.30 Ika Jorum från Södertörns högskolebibliotek berättar om en idé om en utbildning för gymnasiebibliotekarier.

10.45 Övriga frågor. Sänd in förslag på vad du vill diskutera till anna-stina.takala@stockholm.se

Inkomna önskemål på ämnen att ta upp:
– Förslag på bra studiebesöksmål
– Skolfederation.se
– Skönlitteratur på skärm. Hur skolbiblioteken arbetar med utlåning av digital skönlitteratur, läsplattor, rättigheter och möjligheter.
– Digitala läromedel. Hur kan skolbiblioteken hjälpa lärare hitta bra digitala läromedel? Vad används? Vilka kanaler finns för produktion och distribution och tips på portaler till bra lärresurser på nätet.
-Appar. Kvalitet och appar för databaser.

11.30 Mötet avslutas.

Anmälan senast 26 april

Information: anna-stina.takala@stockholm.se, 08-508 31 245

Välkommen!