November 2018

20

TIS
9 - 16.30

Barn, bibliotek och forskning

Konferens: Barn, bibliotek och forskning  Datum: Tisdag 20 november 2018, kl. 9 – 16.30 Plats: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm. För mer information om lokalens tillgänglighet, se här. Kostnad: 700:- exkl moms. Fika på för- och eftermiddag […]

27

TIS

Kurs i Shared Reading

Under tre heldagar i slutet av november 2018 arrangerar Regionbiblioteken i Uppsala och Stockholm tillsammans med The Reader en ny utbildning i Shared Reading – Läsa tillsammans. Kursen ger träning i att leda litteratursamtal enligt […]

27

TIS
Kl. 9 - 10.30

Om delaktighetsprocesser med små barn

– erfarenheter från Kanini på Malmö stadsbibliotek Hur kan bibliotek arbeta med delaktighetsprocesser tillsammans med små barn? På Malmö stadsbibliotek har de stor erfarenhet av att arbeta med lite äldre barns delaktighet. I samband med […]

December 2018

5

ONS

Tillsammans – träff 3

Med erfarenheter från Projekt inkludering anordnar Regionbiblioteket nu ett ny fördjupning i samma utforskande anda. Vi kommer åter att fokusera läsfrämjande, normkritik, samt diskriminering och maktstrukturer i ett bibliotekssammanhang. I Tillsammans kommer cirka 20 deltagare […]

Januari 2019

30

ONS

Tillsammans – träff 4

Med erfarenheter från Projekt inkludering anordnar Regionbiblioteket nu ett ny fördjupning i samma utforskande anda. Vi kommer åter att fokusera läsfrämjande, normkritik, samt diskriminering och maktstrukturer i ett bibliotekssammanhang. I Tillsammans kommer cirka 20 deltagare […]