Januari 2019

30

ONS

Tillsammans – träff 4

Med erfarenheter från Projekt inkludering anordnar Regionbiblioteket nu ett ny fördjupning i samma utforskande anda. Vi kommer åter att fokusera läsfrämjande, normkritik, samt diskriminering och maktstrukturer i ett bibliotekssammanhang. I Tillsammans kommer cirka 20 deltagare […]

Februari 2019

12

TIS
09.30-12.30

Tillgänglighet, taltidningar och om att nå ut!

Tillgänglighet, taltidningar och om att nå ut! David Södergren Medin berättar om Regionbibliotek Stockholms projekt Utmaning storstad – Läsning och tillgängliga medier. Lillemor Engholm Guy från Region Östergötland presenterar taltidningsappen Akila och berättar om sina […]