Unga och bibliotek – fyra fördjupningsträffar

I Regionbibliotek Stockholms satsning Unga och bibliotek fördjupar vi oss, biblioteksmedarbetarna i Stockholmsregionen och regionbiblioteket, och låter oss utmanas när det handlar om biblioteksverksamhet med och för unga. Under fyra heldagar kommer vi att ha olika typer av bok- och textsamtal, workshoppar och skrivövningar. Under dagarna delar vi erfarenheter, tankar och provar idéer. Vi kommer att ta upp inkludering, normkritik, praktisk kunskap och biblioterapi. Mellan träffarna läser deltagarna en skönlitterär bok och facktexter, samt funderar över vissa frågor, för att förbereda sig för samtal och workshoppar.

Unga och bibliotek hämtar inspiration och erfarenheter från Projekt Inkluderande biblioteksverksamhet och Tillsammans som tidigare anordnats av Regionbibliotek Stockholm och är en satsning i samma utforskande anda. Cirka 15 deltagare kommer att träffas fyra heldagar under perioden maj – december 2019.  

Syfte:

  • Att utforska metoder och utgångspunkter för biblioteksverksamhet med och för unga
  • Att träna ett normkritiskt tanke- och förhållningssätt genom litteratur- och textsamtal

Mål:

  • Ökad kompetens i området unga och bibliotek för att kunna utveckla biblioteksverksamheterna, som ska fortsätta vara relevanta för unga och bli betydelsefulla för fler unga

Under 2019 och 2020 ges två fördjupningsomgångar för ca 32 medarbetare. Träffarna leds av Sofie Samuelsson.