Att sprida text på rätt sätt

Upphovsrätt på bibliotek. Under senare år har frågan kring vad biblioteken kan publicera i sina digitala kanaler fått större uppmärksamhet än tidigare. Vilka tillstånd krävs för att lägga upp en sagostund på bibliotekets hemsida?

Upphovsrätt – Lärresurser och länkar

Har du koll på vad som gäller inom upphovsrätten? Vilka bilder, filmer och texter får vi kopiera och använda i biblioteksrummet eller sprida på internet? Upphovsrätten är till för att skydda konstnärligt skapande som musik, […]