Kvalitetsmodellen och sagostunden – en liten summering

När vi skrev vår verksamhetsberättelse till KB för 2014, ombads vi även beskriva årets arbete med kvalitetsmodellen i en bloggtext. Här kommer den del av bloggtexten som handlar om sagostunden, i något omarbetad form. Kungliga […]

Kvalitetsmodellen i praktiken – presentation på konferensen Välkommen åter i Umeå

I veckan ägde Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande rum i Umeå.  Några av oss från Regionbibliotek Stockholm var där och presenterade vårt arbete med Kvalitetsmodellen: Kvalitetsmodellen i praktiken. Pia Borrman berättade om sagostunden […]