Nätverksträff – digital delaktighet och kompetens

Välkommen på en nätverksträff inom digitala frågor för biblioteksmedarbetare i Stockholms län. Denna träff kommer att ha AI-tema med fokus på mer praktiska verktyg och tillämpningar. En träff med gemensamt lärande och folkbibliotekens perspektiv i […]

Tematräff: AI, informationssökning och källkritik

Du som arbetar på folkbibliotek är välkommen till en tematräff om hur AI påverkar bibliotekens arbete med informationssökning och källkritik. Hur söker vi information idag och vilka kunskaper behöver finnas på biblioteken när AI förändrar […]

Nätverksträff om digital delaktighet och kompetens

Välkommen på en nätverksträff om digital delaktighet och kompetens för biblioteksmedarbetare i Stockholms län. Vi kommer att få lyssna på ett inspirerande exempel från Biblioteken i Kungsbacka och samverkansprojektet ”Mera digital”. Isabelle Kristensen som är […]

Nätverksträff: Mediefrågor

Varmt välkommen till årets första träff med medienätverket! Regionbiblioteket och Aktivitetsgruppen för inval och urval bjuder in till en träff om hur du kan utveckla mediearbetet på ditt bibliotek. Fokus denna gång ligger på e-medier […]

Nätverksträff om barnbibliotek

Välkommen till höstens nätverksträff om barnbibliotek! Träffens tema är nationella minoriteter, och barnbibliotekarien från Finlandsinstitutet Linda Åkerlund medverkar för att berätta om den sverigefinska minoriteten och vad resursbiblioteken kan bistå folkbiblioteken med. Har du en […]

Nätverksträff om barnbibliotek

Välkommen till höstens digitala nätverksträff om barnbibliotek!   Regionbibliotekets nätverksträffar är till för alla som arbetar med barn och unga på bibliotek i Stockholmsregionen. Temat för höstens träff är Linda Gambrells sju regler för läsmotivation. […]

Nätverksträff om barnbibliotek

Välkommen till höstens digitala nätverksträff om barnbibliotek!   Regionbibliotekets nätverksträffar är till för alla som arbetar med barn och unga på bibliotek i Stockholmsregionen. Temat för höstens träff är Linda Gambrells sju regler för läsmotivation. […]