Hälsning från Regionbibliotekets sommarjobbare

Hej! Vi heter Selma och Ottilia och har sommarjobbat på regionbiblioteket på Region Stockholms kulturförvaltning. Vi fick i uppdrag att besöka bibliotek i Stockholms län för att anteckna och fotodokumentera våra intryck, då Regionbibliotek Stockholm […]

Ny rapport om nationella minoriteter och folkbibliotek

Under våren 2018 har jag arbetat med en rapport om nationella minoriteter och folkbibliotek. Rapporten heter Många sätt att vara människa på – Folkbibliotek och nationella minoriteter.

Många sätt att vara människa på – Folkbibliotek och nationella minoriteter

Många sätt att vara människa på är en rapport om nationella minoriteter och folkbibliotek skriven av Cecilia Brisander på Regionbibliotek Stockholm. Rapporten är ett kunskapsunderlag kring nationella minoriteter. I bibliotekslagen står det att: Biblioteken ska […]

Fokus på meänkieli och finska

Välkommen till en seminariedag för bibliotekspersonal och övriga intresserade på Finlandsinstitutet i samarbete med Regionbibliotek Stockholm och Sverigefinländsk biblioteksförening! Tid: Fre den 11/11 kl 9.30-16.15 (kaffe med smörgås och registrering från kl 9.00-9.30) Plats: Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, Stockholm […]

Nationella minoriteter och bibliotek

”Biblioteket som arena för att synliggöra och revitalisera minoritetsspråken?” var rubriken för den seminariedag som Finlandsinstitutet anordnade i samråd med Regionbibliotek Stockholm den 7 november. En röd tråd genom dagen var Bibliotekslagen (2013:801) skrivelse om nationella minoriteter: ”Biblioteken ska […]

Förstudie om nationella minoriteter och bibliotek

”Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska och erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken.” Bibliotekslagen (2013:801) Vad innebär skrivelsen om nationella minoriteter i bibliotekslagen för […]