Nätverksträff: Mediefrågor

Välkomna på nätverksträff för Nätverket för mediefrågor Mer information och anmälningslänk kommer.   Tid: Tisdag 28 mars. Kl. 9-12 Plats: Bokhotellet, Stockholms stadsbibliotek, lokal Magasin 5. Palermogatan 17 i Frihamnen. Till Frihamnen kommer du bäst med […]

Digitala böcker på bibliotek: Vadan, varför, varthän?

Regionbibliotek Stockholm har inom ramen för bibliotekssamverkan i Stockholmsregionen tagit fram ett kunskapsunderlag: ”Digitala böcker på bibliotek: Vadan, varför, varthän? Kunskapsunderlag inför upphandling av e-litteratur”. Rapporten går igenom hur e-boks- och ljudboksutlåningen på bibliotek utvecklats […]

Medieutredning vid Regionbibliotek Stockholm

Nulägesbeskrivning samt förslag på samverkansinitiativ Denna rapport utgör den huvudsakliga leveransen i den medieutredning som är en del av pilotprojektet Bibliotekssamverkan i praktiken. Projektet har initierats och drivits av Regionbibliotek Stockholm under 2021. Syftet med […]

Enkelt – effektivt – engagerat!

Nationell konferens om fjärrlån, resursdelning och referensarbete För att det moderna biblioteket ska kunna leva upp till morgondagens krav behövs både bra tekniska lösningar och ett fungerande samarbete kring resursdelning. Vad gör Libris? Information om […]

Arbetsmöte för medie- och mångspråksansvariga

Välkomna till ett arbetsmöte på det nya biblioteket i Vallentuna! Eva-Lena Granbacka visar biblioteket och berättar om verksamheten. Vi diskuterar bland annat hur placering och presentation av olika medier i biblioteksrummet kan påverka hur beståndet […]