Biblioteksspråk för alla

Bibliotekets verksamhet ska vara tillgänglig för alla. Därför känns det viktigt att även vårt språk och kommunikation präglas av tillgänglighet och inkludering. För ett par år sedan påbörjade vi arbetet med att göra vår externa […]

Kommunikation och sociala medier på Regionbiblioteket

Ett strategidokument för webb- och kommunikationsfrågor på Regionbiblioteket går nu att hitta på vår webbplats, se t ex under Sociala medier. Dokumentet innehåller en del om syften och mål med närvaron i sociala medier, men […]