”Att jag vid 88 års ålder skulle börja skriva dikter, det hade jag aldrig trott”

Regionbibliotek Stockholm fortsätter att fokusera skrivande på bibliotek och nu släpps boken ”Vi skriver – om bibliotek och skrivande”. Boken innehåller texter om skrivande ur olika perspektiv och tips, inspiration och handledningar för den som […]

Hur vi gör för att jämställdhetsintegrera mera!

Texten finns också publicerad i Länsnytt nr 2/ 2013. Huddinge kommun, likt de flesta kommuner skulle jag tro, har många formuleringar om jämställdhet, jämlikhet och demokrati i sin styrning. Jag tycker inte alltid vi har varit […]

Barns literacy och folkbiblioteken

Texten finns också publicerad i Länsnytt nr 2/ 2013. Folkbiblioteket har en tradition av att bedriva en mängd olika aktiviteter för barn som exempelvis bokprat, bokklubbar och ibland även olika typer av skrivarkurser. Syftet med dessa […]

Folkbiblioteken i siffror 2008 – 2012

Nu är Regionbibliotekets presentation Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2008 – 2012  klar. Denna presentation bygger till stor del på den nationella biblioteksstatistiken som Kungliga biblioteket sammanställer årligen. Utöver detta presenterar vi också statistik […]