6 frågor till Linda Sandberg

Intervju med Linda Sandberg som arbetade med kampanjen Digidel2013, på digidelkansliet som drevs av .SE. Efter Digidel2013 har Linda jobbat vidare med Digidelnätverket som projektledare för Get Online Week samt för Medborgarveckan 2014.

Medborgarvecka med fokus på digital delaktighet och e-tjänster

Digidelnätverket arrangerar Medborgarveckan 6-12 oktober, en vecka med fokus på digital delaktighet och e-tjänster. Alla som arbetar med digital delaktighet kan delta i Medborgarveckan. Flera bibliotek och länsbibliotek är anmälda. Medborgarveckan pågår samtidigt som dyslexiveckan, […]

Digital delaktighet i Huddinge

Digidel 2013 är avslutad men de kontaktnät och arbetsmetoder som utvecklats under kampanjen kommer förhoppningsvis leva vidare länge. Arbetet för digital delaktighet fortsätter, inte minst från folkbibliotekens håll som trots allt arbetat med att lära […]

Utmaningen! Film om de nominerade bidragen

Utmaningen är en tävling för alla som genomfört insatser för att öka den digitala delaktigheten och hjälpa fler människor ut på internet. Utmaningen är en del av kampanjen Digidel 2013 som nu är inne på […]

Ny broschyr om biblioteken och den digitala delaktigheten

Ett antal exempel på bibliotekens arbete för digital delaktighet presenteras i en broschyr, som Svensk biblioteksförening ger ut idag. Syftet är att ge inspiration framåt, samt att visa hur biblioteken idag och framöver kan arbeta […]

Delning.nu nominerat till Utmaningen!

Kampanjen Digidel 2013 är inne på sitt sista år, och för att ge extra inspiration åt alla medverkande, presenterades Utmaningen i höstas. Utmaningen är en tävling för alla som genomfört insatser för att öka den […]

Biblioteken antar Utmaningen

Botkyrka kommun har antagit ”Utmaningen” och ser satsningen som en viktig del i utvecklingen av demokratin i kommunen. Utmaningen är en del av kampanjen Digidel 2013, som är öppen för alla partner. Botkyrka kommun är […]

Get Online Week 2013

Missa inte Get Online Week 2013 under 18-22 mars. Det är en kampanj för digital delaktighet som pågår samtidigt i hela Europa. Syftet är att tillsammans få fler människor ut på nätet! Bibliotek och alla […]