Läsfrämjande, barnrätt och dilemman. Fyra heldagar om strategiskt arbete med läsfrämjande för barn.

I våras skrev vi här på bloggen om vår satsning på att stärka det läs- och litteraturfrämjande arbetet i länet. Där skrev vi också om att nästa omgång precis skulle starta, denna gång med barn […]

Film på bibliotek

Varmt välkommen till en heldag om att se, samtala och skapa film på bibliotek. Filmkonsulenterna och Regionbiblioteket bjuder, i samarbete med Svenska Filminstitutet, in dig som arbetar på bibliotek för att ge kunskap och inspiration […]

Träff om bibliotek och språk

Digital träff om bibliotek och språk 9 november kl 9-11 Välkommen på en träff där vi pratar om bibliotekens arbete med nationella minoriteter, med särskilt fokus på de romska läsambassaderna. Bagir Kwiek berättar också om […]

Bibliotek som drivkraft i samhällsutvecklingen?

Hur kan bibliotek bli en strategisk faktor i samhällsutvecklingen? Finns det generella designprinciper och faktorer hur ett bibliotek kan utformas? Vilka olika roller spelar folkbibliotek i samhällen och städer? Dessa frågeställningar har varit centrala i […]