Läsfrämjande, barnrätt och dilemman. Fyra heldagar om strategiskt arbete med läsfrämjande för barn.

I våras skrev vi här på bloggen om vår satsning på att stärka det läs- och litteraturfrämjande arbetet i länet. Där skrev vi också om att nästa omgång precis skulle starta, denna gång med barn […]

Film på bibliotek

Varmt välkommen till en heldag om att se, prata och skapa film på bibliotek.   Under dagen tar vi ett helhetsgrepp på film på bibliotek. Vi kommer att ta upp filmkunnighet, rättigheter, tillgänglighet, ge exempel på hur […]

Träff om bibliotek och språk

Digital träff om bibliotek och språk 9 november kl 9-11 Välkommen på en träff där vi pratar om bibliotekens arbete med nationella minoriteter, med särskilt fokus på de romska läsambassaderna. Bagir Kwiek berättar också om […]

Bibliotek som drivkraft i samhällsutvecklingen?

Hur kan bibliotek bli en strategisk faktor i samhällsutvecklingen? Finns det generella designprinciper och faktorer hur ett bibliotek kan utformas? Vilka olika roller spelar folkbibliotek i samhällen och städer? Dessa frågeställningar har varit centrala i […]