SPRÅKTÅGETS ANDRA SIDOR
Fortbildning
Material
Tips & inspiration från biblioteken
Frågor & svar om Språktåget

Om Språktåget

Regionbiblioteket har tillsammans med logopeder och barnhälsovårdsutvecklarna i Stockholmsregionen tagit fram ett material om små barns språkutveckling. Syftet med Språktåget är att underlätta för bibliotek, logopedi och barnhälsovård att inspirera föräldrar till att prata, ramsa, sjunga och läsa med sina barn. Genom att göra det från att barnen är nyfött/nyfått hjälper föräldrar och andra vuxna i barnets närhet, barnet att utveckla sitt eller sina språk.

Språktågets ”huslogopeder” är Elvira Ashby och Dania Mahdi. Tidigare har även Linnéa Anderberg och Sanna Wäppling deltagit i arbetet.

Här kan du se en kort introduktion om Språktåget!

På denna sida och ett antal undersidor, kan du som arbetar med Språktåget lära dig mer om vad Språktåget är och hur du kan använda materialet. Du kan också fortbilda dig inom små barns språkutveckling, ladda ner materialet och läsa goda exempel på hur andra arbetar med Språktåget.

Varför är det viktigt att arbeta med små barns språkutveckling?

Ur bibliotekslagen
8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.

Språket är en grundläggande färdighet som är viktigt för allt i livet. För att ta till oss kunskap inom alla områden, att samarbeta och förstå instruktioner. För att kunna läsa, skriva och räkna. Och glöm inte att vi tänker med språket! Att lösa problem, fantisera, planera och minnas  – allt sker med språket som redskap.

Den största delen av den språkliga förmågan grundläggs under de första tre åren i livet. Till viss del sker språkutvecklingen av bara farten. Vi föds med en disposition för språk. Men språket behöver en språklig omgivning för att utvecklingen ska ta fart. Vår förmåga att koncentrera oss och att kommunicera gynnas också av språkstimulans.

Det har stor betydelse att de vuxna kring barnen sjunger, pratar, ramsar, läser och leker med barnen. Som vuxen kring barn har man en viktig uppgift att göra barnet redo för livets utmaningar, genom att ge dem språket! Vi som möter familjer med små barn har i vår tur en viktig uppgift i att berätta det för föräldrar och andra vuxna kring barn, och stötta dem i det.

Varför ett Språktåg?
Idén till Språktåget grundar sig i att det är flera aktörer inom en region som arbetar för att främja små barns språkutveckling. De olika aktörerna kan ha olika ingångar och sätt att arbeta med det. Det kan också finnas olika kompetenser hos och inom aktörerna. På ett bibliotek arbetar exempelvis både medarbetare med fullt fokus på små barns språkutveckling, och medarbetare som har sin kompetens i andra målgrupper. Språktågets material är ett sätt att underlätta för all personal på biblioteken att kunna tillgodose kunskapsbehoven hos barnen och deras vuxna. Språktåget underlättar det arbete som alla aktörer redan gör, eller borde göra!

Namnet Språktåget kom från Lynn Alpberg, och det var Lynn, Carolinn Hjort Häggström och Charlotte Tiderman – alla tre barnbibliotekarier på Stockholms stadsbibliotek – som inspirerade oss på regionbiblioteket att blåsa liv i ett av våra avsomnade projekt. De tre hade alla startat samarbeten med närliggande logopedmottagningar. Regionbibliotek Stockholm tog över Språktåget och utvecklar verksamheten sedan 2019.

Språktåget – alla åker med tåget och en del barn behöver stanna lite längre på vissa stationer!
Då hjälper Språktåget till!

Språktåget tuffar runt i hela Sverige
Vi hoppas att Språktågets material kommer att finnas i flera regioner i landet. Region Värmland, Region Jämtland Härjedalen och Västra Götalandregionen är redan anslutna.
Vill du som region också ta del av materialet så kontakta Pia Borrman.

Hur kan sidan användas?
Webbsidan innehåller fyra sidor om Språktåget: material, fortbildning, tips & idéer från biblioteken i regionen, samt frågor & svar om Språktåget.

  • På sidan Material finns alla foldrar, gåvokort och affischer som pdf:er för utskrift. Här finns också länkar till beställningsformulär.
  • På sidan Fortbildning finns filmer med tillhörande samtalsfrågor, förslag på texter att läsa samt länkar. Använd gärna materialet som fortbildning tillsammans i er arbetsgrupp. Samtala utifrån de samtalsfrågor som finns, eller välj själva frågeställningar att utgå ifrån. Om ni har ett språknätverk i kommunen kan ni kanske använda materialet i det sammanhanget.


Hör gärna av er med frågor och synpunkter!
Pia Borrman

SPRÅKTÅGETS ANDRA SIDOR
Fortbildning
Material
Tips & inspiration från biblioteken
Frågor & svar om Språktåget