Skrivboken

Kan man arbeta med skrivande och ungdomar på bibliotek fast man inte är författare? Javisst kan man det! I den här boken får du tips om hur du rent konkret kan arbeta med att föra in inslag av skrivande i din verksamhet på biblioteket.

Skrivboken handlar om skrivande ur olika infallsvinklar: bibliotekariens, författarens, litteraturpedagogens och inte minst den unga skribentens.

Regionbibliotek Stockholms skriftserie 12.
Läs boken via länken till höger.