Projekt Sagostunden – en förstudie

Sagostund är en verksamhet som tillhör de allra äldsta på bibliotekens barnavdelningar, och anses av många tillhöra basverksamheten. Gissningsvis var det inte så mycket som skiljde en sagostund på ett bibliotek från ett annat för några årtionden sedan. Sagostunden handlade mest om att läsa en bok för barnen. Numera kan man anta att skillnaderna är större och även om användandet av digitalt berättande fortfarande är sällsynt så förekommer det.

I Regionbibliotekets arbete med ledmotivet Biblioteket mellan tradition och förnyelse vill vi få syn på vad en sagostund är idag. Vad händer på sagostunden? Vad ger den barnen? Varför erbjuder biblioteken sagostund? Är syftet formulerat? Hur är verksamheten kopplad till mål och prioriterade grupper? Når vi dem vi allra helst vill nå? Utvärderas sagostunden? Hur vet vi att det är kvalitet i verksamheten?

Syftet med projektet är att öka medvetenheten hos biblioteken om varför man har sagostund, samt hitta parametrar för att mäta kvalitet på sagostunden och med dessa skapa underlag för utveckling av verksamheten. Förstudien är ett underlag till projektet som beräknas starta i februari 2014.