Pålitligt, lyhört och kompetent – tjänstekvalitet på bibliotek i teori och praktik

Regionbibliotek Stockholm fick 2013 i uppdrag att testa en modell för kvalitet i bibliotekets tjänster, framtagen av Elisabet Ahlqvist på Kungliga biblioteket, och valde att testa kvalitetsmodellen på tjänsterna sagostunden, referenssamtalet i den fysiska biblioteksmiljön samt det virtuella referenssamtalet.

Denna bok ger en teoretisk fördjupning av tjänstekvalitet för dig som vill veta mer om bakgrunden till kvalitetsmodellen. Dessutom beskrivs utförligt Regionbibliotekets arbete med att testa modellen, och avslutningsvis finns tips för bibliotek som vill fortsätta att arbeta med kvalitetsmodellen på egen hand.

Författare till skriften är Elisabet Ahlqvist, Pia Borrman, Hanna Johansson och Britt Löfdahl.

Regionbibliotek Stockholms skriftserie 19.

Läs boken som PDF-fil via länken till höger.

Om du vill beställa ett tryckt exemplar av boken, kontakta någon av oss på Regionbibliotek Stockholm: Regionbibliotek Stockholm, Kontakt

 

Läs mer: Att arbeta med kvalitetsmodellen