• Regionbibliotekets publikationer

    Regionbiblioteket har under åren publicerat ett antal olika typer av skrifter, som rapporter, utvärderingar, studier eller förstudier. Dessa finns i listan nedan. Regionbiblioteket ger även ut egna skrifter i en samlad skriftserie. De finns också med i listan nedan. Flera av dem går att beställa från oss, nästan alla går att ladda ner i pdf-format. Sök fram dem genom att använda sökrutan, sökterm skriftserie, eller via taggmolnet till höger. Observera att du också får träffar på andra delar av vår webbplats.

Möten med läsning – när bibliotekens verksamhet når fler

Möte med läsning –  det kan vara någons första möte med litteraturen. Ett riktigt högtidligt ögonblick kanske. Det kan också vara något mer vardagligt, som när en grupp träffas och läser och diskuterar veckans nyheter tillsammans. […]

Möten med litteratur – för hemmaboende personer med demenssjukdom och deras anhöriga

I den här tidskriften berättar vi om projektet Möten med litteratur. Syftet med Möten med litteratur är att inspirera och stödja bibliotek att ytterligare öppna upp sina verksamheter och på det viset bidra till ett demensvänligt […]

Nedläggning – hot eller möjlighet?

En studie av processerna kring nedläggning av bibliotek. Av Fia Söderberg (2011) Ur förordet: Nedläggning av bibliotek engagerar både branschfolk, politiker och medborgare. Biblioteken som läggs med blir till starka symboler för en försämrad samhällsservice. […]

No LIMIT – gränslösa användare är webbplatsernas hårda domare

Slutrapport för LIMIT-projektet. Ett samarbetsprojekt mellan nio länsbibliotek 2004-2007. Av Peter Alsbjer, Kia Gumbel, Krister Hansson, Lousia Hatamian, Birgitta Hellman Magnusson, Lisbeth Schoultz Káplár, Camilla Källgren, Niclas Siljedahl, Maria Törnfeldt, Birgitta Winlöf. Hur används bibliotekens […]

Normkritik, hbtq och folkbibliotek – ett försök

Av Sofie Samuelsson. 2016. Är folkbiblioteken verkligen till för alla? Många funderar över  och samtalar om normkritik och hbtq. När inkluderar och exkluderar biblioteken? Vad signalerar de? Vilka normer befästs och vilka bråkas det med […]

Norrvikens bibliotek – ett småbarnsbibliotek i ögonhöjd

av Lena Lundgren. Läs om hur man förvandlade det före detta integrerade filialbiblioteket till ett välbesökt bibliotek i de små barnens ögonhöjd, med inspiration från Reggio Emilia-pedagogiken. Ur inledningen: Hur gör man när ett bibliotek […]

Observationer på Alby bibliotek 2013

Regionbibliotek Stockholm är partner till Kungliga Biblioteket (KB) 2013-2015. I detta uppdrag ska Regionbibliotek Stockholm arbeta för att identifiera områden som inte kan täckas in av den nationella biblioteksstatistiken och ta fram och testa metoder som kompletterar statistiken. […]

Observationer på Älvsbyns bibliotek 2014

Regionbibliotek Stockholm är partner till Kungliga Biblioteket (KB) 2013-2015. I detta uppdrag ska Regionbibliotek Stockholm arbeta för att identifiera områden som inte kan täckas in av den nationella biblioteksstatistiken och ta fram och testa metoder som kompletterar statistiken. […]

Observationer på Arvika bibliotek 2014

Regionbibliotek Stockholm är partner till Kungliga Biblioteket (KB) 2013-2015. I detta uppdrag ska Regionbibliotek Stockholm arbeta för att identifiera områden som inte kan täckas in av den nationella biblioteksstatistiken och ta fram och testa metoder som kompletterar statistiken. […]

Observationer på Avesta bibliotek 2013

Regionbibliotek Stockholm är partner till Kungliga Biblioteket (KB) 2013-2015. I detta uppdrag ska Regionbibliotek Stockholm arbeta för att identifiera områden som inte kan täckas in av den nationella biblioteksstatistiken och ta fram och testa metoder som kompletterar statistiken. […]

Observationer på Bagarmossens bibliotek 2014

Regionbibliotek Stockholm ska arbeta för att identifiera områden som inte kan täckas in av den nationella biblioteksstatistiken och ta fram och testa metoder som kompletterar statistiken. Bagarmossens bibliotek fungerar under den här perioden som pilotbibliotek. […]

Observationer på Kalix bibliotek 2014

Regionbibliotek Stockholm är partner till Kungliga Biblioteket (KB) 2013-2015. I detta uppdrag ska Regionbibliotek Stockholm arbeta för att identifiera områden som inte kan täckas in av den nationella biblioteksstatistiken och ta fram och testa metoder […]

Observationer på Knivsta bibliotek 2014

Regionbibliotek Stockholm är partner till Kungliga Biblioteket (KB) 2013-2015. I detta uppdrag ska Regionbibliotek Stockholm arbeta för att identifiera områden som inte kan täckas in av den nationella biblioteksstatistiken och ta fram och testa metoder […]

Observationer på Lindesbergs bibliotek 2013

Regionbibliotek Stockholm är partner till Kungliga Biblioteket (KB) 2013-2015. I detta uppdrag ska Regionbibliotek Stockholm arbeta för att identifiera områden som inte kan täckas in av den nationella biblioteksstatistiken och ta fram och testa metoder […]

Observationer på Luleå stadsbibliotek 2014

Regionbibliotek Stockholm är partner till Kungliga Biblioteket (KB) 2013-2015. I detta uppdrag ska Regionbibliotek Stockholm arbeta för att identifiera områden som inte kan täckas in av den nationella biblioteksstatistiken och ta fram och testa metoder […]

Observationer på Östersunds bibliotek 2014

Regionbibliotek Stockholm är partner till Kungliga Biblioteket (KB) 2013-2015. I detta uppdrag ska Regionbibliotek Stockholm arbeta för att identifiera områden som inte kan täckas in av den nationella biblioteksstatistiken och ta fram och testa metoder […]

Observationer på Sundbybergs och Hallonbergens bibliotek

Sundbybergs stad byggde ett nytt bibliotek som var klart för inflyttning i januari 2013. Regionbibliotek Stockholm var intresserad av att titta på hur bibliotekslokalen tas i bruk och av vem i det ”gamla” biblioteket (Sundbybergs stadsbibliotek) för […]

Observationer på Tyresö bibliotek 2013

Regionbibliotek Stockholm är partner till Kungliga Biblioteket (KB) 2013-2015. I detta uppdrag ska Regionbibliotek Stockholm arbeta för att identifiera områden som inte kan täckas in av den nationella biblioteksstatistiken och ta fram och testa metoder som kompletterar statistiken. […]

Observationer på Umeå bibliotek 2014

Regionbibliotek Stockholm är partner till Kungliga Biblioteket (KB) 2013-2015. I detta uppdrag ska Regionbibliotek Stockholm arbeta för att identifiera områden som inte kan täckas in av den nationella biblioteksstatistiken och ta fram och testa metoder […]

Observationer på Vallentuna bibliotek 2012 och 2013

Vallentuna bibliotek byggde ett nytt folkbibliotek som var klart för inflyttning i november 2012. Regionbibliotek Stockholm var intresserad av att titta på hur bibliotekslokalen togs i bruk och av vem i det ”gamla” biblioteket för […]

Observationer på Ystads bibliotek 2014

Regionbibliotek Stockholm är partner till Kungliga Biblioteket (KB) 2013-2015. I detta uppdrag ska Regionbibliotek Stockholm arbeta för att identifiera områden som inte kan täckas in av den nationella biblioteksstatistiken och ta fram och testa metoder […]

Ombud i läsningens tjänst

Rapport år 1: september 2012 – juni 2013 Rapporten beskriver genomförandet av det första året i projektet Ombud i läsningens tjänst. Det övergripande syftet med projektet är att brukare inom omsorg och äldreomsorg får tillgång […]

Ombud i läsningens tjänst

Rapport år 2, juli 2013 – maj 2014 Ombud i läsningens tjänst är ett samarbetsprojekt mellan Regionbibliotek Stockholm, Studieförbundet Vuxenskolan, Centrum för lättläst och åtta folkbibliotek i Stockholms län. Projektet har ägts av Regionbibliotek Stockholm och fått ekonomiskt […]

Pålitligt, lyhört och kompetent – tjänstekvalitet på bibliotek i teori och praktik

Regionbibliotek Stockholm fick 2013 i uppdrag att testa en modell för kvalitet i bibliotekets tjänster, framtagen av Elisabet Ahlqvist på Kungliga biblioteket, och valde att testa kvalitetsmodellen på tjänsterna sagostunden, referenssamtalet i den fysiska biblioteksmiljön samt […]

Projekt Sagostunden – en förstudie

Sagostund är en verksamhet som tillhör de allra äldsta på bibliotekens barnavdelningar, och anses av många tillhöra basverksamheten. Gissningsvis var det inte så mycket som skiljde en sagostund på ett bibliotek från ett annat för […]