Normkritik, hbtq och folkbibliotek – ett försök

Av Sofie Samuelsson. 2016.

Är folkbiblioteken verkligen till för alla? Många funderar över  och samtalar om normkritik och hbtq. När inkluderar och exkluderar biblioteken? Vad signalerar de? Vilka normer befästs och vilka bråkas det med i bibliotekens rum och verksamheter? Den här skriften är ett försök att knyta upp och knyta ihop normkritik, hbtq och folkbibliotek. Utifrån personliga erfarenheter, situationer från bibliotek och teoretisk ansats berättas det om hbt-certifieringen av Hallonbergens bibliotek, om en normkritisk förberedelse av läsfrämjande arbete för och med barn och unga samt om ett normkreativt arbete med sagostund.

Sofie Samuelsson är utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm. Tidigare jobbade hon som ungdomsbibliotekarie och genusinspiratör på Hallonbergens bibliotek, Sveriges första hbt-certifierade bibliotek.

Regionbibliotek Stockholms skriftserie 16.

Skriften kan beställas via e-post till: regionbiblioteket.kultur@sll.se
eller läsas direkt på skärm via länken till höger.