No LIMIT – gränslösa användare är webbplatsernas hårda domare

Slutrapport för LIMIT-projektet. Ett samarbetsprojekt mellan nio länsbibliotek 2004-2007.

Av Peter Alsbjer, Kia Gumbel, Krister Hansson, Lousia Hatamian, Birgitta Hellman Magnusson, Lisbeth Schoultz Káplár, Camilla Källgren, Niclas Siljedahl, Maria Törnfeldt, Birgitta Winlöf.

Hur används bibliotekens webbplatser? Hur hittar medborgarna till det material som inte syns i bokhyllorna, utan lever sitt liv i cyberrymden, som e-böcker, databaser, e-musik och andra nättjänster? För användarna är det inte självklart vad som finns i det osynliga biblioteket – eller ens att det finns ett virtuellt bibliotek. LIMIT-projektet försökte fånga dessa frågor och finna vägar för att öka medborgarnas tillgång till och användning av bibliotekens e-tjänster. Utgångspunkten för projektet var att folkbiblioteken har möjligheter att bli de 24-timmarsbibliotek som behövs för att komma i takt med vår tids digitala utveckling.