Medieutredning vid Regionbibliotek Stockholm

Nulägesbeskrivning samt förslag på samverkansinitiativ

Denna rapport utgör den huvudsakliga leveransen i den medieutredning som är en del av pilotprojektet Bibliotekssamverkan i praktiken. Projektet har initierats och drivits av Regionbibliotek Stockholm under 2021.

Syftet med denna nulägesbeskrivning är att skapa en första översiktlig bild av medieförsörjningen inom regionen. Rapporten innehåller även förslag till samverkansinitiativ som utgör ett underlag för det fortsatta arbetet.

Nulägesbeskrivningen har utgått från tre övergripande frågeställningar:
1. Vilka likheter och skillnader finns i kommunernas förutsättningar att erbjuda en god medieförsörjning idag?
2. Vilka likheter och skillnader finns i kommunernas erbjudanden av fysiska och digitala medier?
3. Hur ser medieflöden ut i regionen till följd av kors- och fjärrlån?

Är du intresserad av att veta mer om samverkansarbetet? Kontakta Peter Axelsson (enhetschef).

Författare
Fredrik Karlsson Linna tillsammans med arbetsgrupp bestående av:
Karin Andersson Stockholms stad
Maria Vogel Värmdö kommun
Hanna Ahlström Södertälje kommun
Calle Wittefeldt Forumbiblioteken i Nacka
Hanna Hellsten Vallentuna kommun
Avan Baker Solna stad
Johanna Rinne Järfälla kommun
Peter Appelgren Norrtälje kommun
Utredningsledare och områdesansvarig: Fredrik Karlsson Linna Crio partner AB
Områdesansvarig (från oktober 2021): Daniel Andersson Crio partner AB

 

Länk till rapporten:

Medieutredning vid Regionbibliotek Stockholm (PDF)

Storlek: 7 MB
Sidantal: 86
Publicerad: 2022-01-14

 

Bilagor