Leonards plåster

Sagostunden är en av de äldsta verksamheterna på folkbiblioteken och kan sägas utgöra en del i bibliotekens tradition. Men hur ser en sagostund ut idag? Hur resonerar biblioteken om varför sagostunden fortfarande är en av de vanligaste verksamheterna som erbjuds? Vilka vill biblioteken nå med verksamheten? Vilka nås idag? Var äger sagostunden rum? Kan man tänka sig en uppsökande sagostund?

Frågorna var många och Regionbibliotek Stockholm uppdrog åt Åse Hedemark, lektor vid Uppsala universitet, att först göra en förstudie och därefter en observationsstudie av sagostundsaktiviteter som den ena delen av Projekt Sagostunden.

Den andra delen av projektet ingår i Regionbibliotek Stockholms partnerskap med Kungliga biblioteket. Den modell för kvalitet som KB tagit fram testades på sagostunden, och både arbetsprocessen och resultatet diskuteras i boken.

Resultaten från båda delarna av Projekt Sagostunden är allmängiltiga och går att applicera på andra biblioteksverksamheter.

Pia Borrman är utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm
Åse Hedemark är lektor i Biblioteks- och informationsvetenskap vid institutionen för ABM, Uppsala universitet

Regionbibliotek Stockholms skriftserie 15.

Läs boken via länken till höger.