Kultur på Recept – tre sammanvävda processer

Hur kan Kultur på recept få varaktig betydelse i rehabiliteringen av personer som lider av svår och långvarig smärta? Det räcker inte med att konstatera att kulturaktiviteter av det slag som ingår i programmet har effekt och kan mildra deltagarnas upplevelse av smärta. Den här rapporten som sammanfattar två genomförda pilotprojekt visar att tre sammanvävda processer har betydelse för att ta vara på deltagarnas egna resurser.