Jakten på den försvunna tentamenslokalen

På Karlstads universitets webbplats står det ”som distansstudent kan du alltid göra din tentamen kostnadsfritt på Karlstads universitet”. Studenterna informeras om att det också går att tentera på andra platser men att det kan medföra en kostnad som studenten själv får stå för. Där finns en länk till några lärcentra i landet samt regler för själva genomförandet av tentamen. Karlstads universitet är relativt tydliga i sin information till sina studerande som behöver distanstenta. Alla lärosäten är inte lika tydliga utan de studerande hamnar i en jakt på en möjlig tentamenslokal som kan vara på en annan högskola eller ett lärcentra. Men det kan också vara på ett bibliotek, en polisstation eller annan plats.

Regionbibliotek Stockholm fick i uppdrag av bibliotekscheferna i länet att undersöka hur det ser ut för de distansstuderande. Var kan distansstuderande tentera? Vilken säkerhet gäller? Får avgift tas ut? I rapporten ”Jakten på den försvunna tentamenslokalen” redovisas hur situationen ser ut i Stockholms län med en utblick i landet. Säkrast för de distansstuderande är att följa Karlstads uppmaning om att ta sig till det lärosäte där de är inskrivna. Annars krävs en uthållighet för att kunna finna lokal där tentamen kan genomföras. Rapporten visar på flera svårigheter som påverkar distansstudentens möjligheter att tentera på sin bostadsort. Det är en utmaning att tillsammans lyfta dessa problem och finna lösningar.