Inkluderande bibliotek

Av Annika Hermele och Sofie Samuelsson 2018.

Den här skriften beskriver projektet Inkluderande biblioteksverksamhet: normkritik, hbtq, läsfrämjande och metodutveckling som drevs av Regionbibliotek Stockholm under 2017 med stöd från Statens kulturråd.

Biblioteken ska vara för alla. För att nå dit måste biblioteken verka för inkludering och ickediskriminering. I projektet fick biblioteksmedarbetare från Stockholms län läsa och reflektera kring text, fördjupa sig inom metoder för biblioteksutveckling och genom skrivande och samtal träna en normkritisk blick.

Cecilia Brisander, Regionbibliotek Stockholm, var följeutvecklare och har bidragit med en text om lärandet i projektet. Vi samlade också in anonyma reflektioner från deltagarna som finns med.

I skriften berättar vi om projektet och beskriver såväl innehåll och förberedelser som reflektioner och reaktioner. Regionbibliotek Stockholm vill med Inkluderande bibliotek ge inspiration och idéer för inkluderingsarbete på folkbibliotek.

16 oktober 2019 ordnade Regionbiblioteket en konferens med utgångspunkt i skriften och erfarenheter kring projektet. Läs mer om konferensen här.