Hbt-certifiering av Hallonbergens bibliotek

”Det räcker inte att behandla alla lika – istället måste ambitionen vara att behandla alla utifrån vars och ens förutsättningar.” RFSL

Under ett års tid har jag haft möjlighet att följa hbt-certifieringen av Hallonbergens bibliotek. Det har varit en lärorik och inspirerande process. Min rapport börjar med en beskrivning av Hallonbergen och biblioteket innan jag presenterar själva certifieringen och dess effekter. Hbt-certifieringen utgår ifrån normkritisk pedagogik. Det innebär att behandla alla utifrån vars och ens förutsättningar och att ifrågasätta de mekanismer i samhället som gör att vissa uppfattas som avvikande. Sist i rapporten finns ett par tips för bibliotek och andra verksamheter att arbeta vidare med.

Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare, Regionbibliotek Stockholm

Bilden:
Medarbetare från Hallonbergens bibliotek som deltog i hbt-certifieringen under 2012.
På vänster sida: Margareta Engstrand, Sara Victorin, Tatiana de Soares, Monika Janvari. På höger sida: Sofie Samuelsson, Maija Luomi, Ingrid Andersson, Ylva Rörstad och Johan Rahm.