Funkar det? – bibliotekens verksamhet för en dubbelt prioriterad grupp

Under hösten 2017 pågick projektet Vid sidan av Äppelhyllan – bibliotekens verksamhet för barn med funktionsvariationer i Stockholms län på Regionbibliotek Stockholm. I bibliotekslagen är barn och unga med funktionsnedsättningar dubbelt prioriterade, och vi visste att många bibliotek har Äppelhyllor med medier anpassade för denna grupp.

Det vi inte visste lika mycket om var utbudet av verksamheter. Syftet med projektet var därför att ta reda på vilka verksamheter biblioteken i Stockholms län erbjuder barn med funktionsvariationer. Målet var en kartläggning och den presenteras här i denna rapport. Projektledaren Lynn Alpberg har under arbetets gång fördjupat sig i olika styrdokument, rapporter och undersökningar som rör målgruppen, i syfte att ge en bakgrund och ett sammanhang till de frågeställningar som dykt upp under projektets gång. Rapporten innehåller också ett diskussionskapitel med förslag på utvecklingsarbete samt fakta kring målgruppen. Som avslutning finns referenser och tips på vidare läsning. Lynn har skrivit en mycket intressant rapport som tillför ny kunskap och fungerar utmärkt som underlag för samtal om prioriteringar.

Stockholms län består av 26 mycket olika kommuner och vi är medvetna om att undersökningen inte är representativ rent statistiskt. Men vi har fått in många svar som tillsammans med Lynns fördjupning ger en fyllig och komplex bild. En bild som fungerar utmärkt som bakgrund till diskussionen och förslagen på utveckling av biblioteksverksamheten för en dubbelt prioriterad målgrupp.