Digitala böcker på bibliotek: Vadan, varför, varthän?

Regionbibliotek Stockholm har inom ramen för bibliotekssamverkan i Stockholmsregionen tagit fram ett kunskapsunderlag: ”Digitala böcker på bibliotek: Vadan, varför, varthän? Kunskapsunderlag inför upphandling
av e-litteratur”.

Rapporten går igenom hur e-boks- och ljudboksutlåningen på bibliotek utvecklats över de senaste 20 åren, vilka lösningar som prövats, och vilka krav som behöver ställas på en framtida lösning. Kunskapsunderlaget bygger på inspel från ett stort antal folkbibliotek i Stockholmsregionen och är framtagen i samråd med styrgruppen för organisationen Bibliotekssamverkan i Stockholmsregionen. Rapporten är skriven av Björn Waller på Bibliotek Botkyrka.

Rapporten är överlämnad till Adda (tidigare SKL Kommentus) våren 2022. I samarbete med SKR (Sveriges kommuner och regioner) tillhandahåller Adda avtal och upphandlingsstöd. Björn Waller ingår i Addas referensgrupp.

Är du intresserad av att veta mer om rapporten eller om bibliotekssamverkan i Stockholmsregionen, kontakta Peter Axelsson, chef på Regionbibliotek Stockholm.

Björn Wallers Powerpoint-presentation från den 19 maj 2022: Digitala böcker på bibliotek

Mer information om samverkanssatsningen i Stockholmsregionen:
Medieutredning vid Regionbibliotek Stockholm • Regionbibliotek Stockholm (regionbiblioteket.se)