Det frågeorienterade biblioteket – användarnas bibliotek

Aleman, Lotta, Hatamian, Lousia, Hedenström, Solveig, Lundgren, Lena, Användarnas bibliotek: Slutgissat! Bibliotek med användarperspektiv (2009)

Projektet Det frågeorienterade biblioteket avslutades våren 2009. Syftet med projektet har varit att skapa användarvänliga bibliotek på besökarnas villkor. Deltagande bibliotek har bland annat prövat olika metoder att presentera biblioteksrummet och samlingarna på ett tillgängligt och användarvänligt sätt.

Läs rapporten via länken till höger.